Plan voor sociale woningen T&O-gebied Bergen

Kennemer Wonen heeft een plan ontwikkeld voor 22 nieuw te bouwen sociale woningen in het T&O-gebied in Bergen. T&O staat voor Tuin en Oostdorp. Het gaat om het gebied tussen de Kogendijk– Jaap Weijandweg – Achterweg in Bergen. Naast woningen wordt er gewerkt aan een voorstel voor een nieuw wijkgebouw ter vervanging van het huidige verouderde T&O-gebouw. Het plan ligt vanaf donderdag 1 juni vier weken ter inzage op het gemeentehuis, Jan Ligthartstraat 4 in Alkmaar.

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de omwonenden, gemeente en Kennemer Wonen. “We hebben ruim een jaar intensief overleg gevoerd. De vele overleggen hebben geresulteerd in een plan dat wordt gedragen door de bewoners van de Kogendijk en Jaap Weijandweg”, zegt wethouder Peter van Huissteden. Ook op een drukbezochte inloopbijeenkomst onlangs waren de meeste bezoekers positief over het plan. Een eerder plan waarin woningen zouden worden gesloopt, riep weerstand op.

Voorzien in behoefte
Directeur-bestuurder Dick Tromp van Kennemer Wonen: “Onze woningzoekenden zijn met name een- of tweepersoonshuishoudens. Dit plan voorziet in die behoefte. Het wordt een mooie mix van (kleine) eengezinswoningen met een tuin en appartementen. Daarnaast gaan we nog een flink aantal woningen renoveren aan de naastgelegen Kogendijk en Jaap Weijandweg. Deze renovatie staat los van de herontwikkeling van het T&O gebied.”

Vervolg
Na de ter inzagelegging worden de reacties verwerkt in een collegevoorstel. De volgende stap is dat het college een principebesluit neemt. Vervolgens legt het college dit besluit voor aan de gemeenteraad. Na een positief raadsbesluit start een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen.