Veertien sociale huurwoningen in Centrumplan Uitgeest

Overeenkomst voor 14 sociale huurwoningen op bibliotheeklocatie in Uitgeest.
Er komen 47 appartementen op de plek van de bibliotheek en de Witte School, tussen de Hogeweg, Castricummerweg, Dokter Brugmanstraat en de Prinses Irenelaan. 14 appartementen daarvan worden sociale huurwoningen. Ze worden gebouwd in een U-vorm en met verspringende gevels. In het ontwerp is rekening gehouden met toegankelijkheid voor senioren, zoals gelijkvloerse appartementen. Er komen een ondergrondse parkeergarage, laadpalen en een fietsenstalling.

Door het ondertekenen van een ontwikkelovereenkomst op 2 juli 2021 tussen gemeente Uitgeest en projectontwikkelaar M3 voor 33 koopappartementen, en een intentieovereenkomst tussen M3 en Kennemer Wonen voor 14 sociale huurwoningen is er een grote stap gezet naar de komst van deze woningen. Directeur-bestuurder Krista Walter: “Het is mooi om te zien dat de plannen voor de veelbesproken ‘bibliotheeklocatie’ in Uitgeest nu in een volgende fase belanden, inclusief veertien sociale huurwoningen. Woningen die hard nodig zijn voor onze woningzoekenden!”

Feestelijke online-ondertekening
Vrijdag 2 juli was er een beknopt feestelijk programma op locatie, met de onthulling van het bouwbord. De ondertekening en toespraken van Jelle Brouwer (wethouder Uitgeest), Lennert Steijger (M3) en Krista Walter (directeur-bestuurder Kennemer Wonen) zijn online terug te kijken via: https://www.youtube.com/c/OSUTV-UITGEEST

Sociale huurwoningen en doorstroming
De huurwoningen worden na oplevering overgedragen aan Kennemer Wonen. Senioren uit Uitgeest die een eengezinswoning in de sociale huur achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing.

Planning
Als alle procedures volgens plan verlopen, kan de bouw halverwege 2022 starten, waarna de woningen in het najaar van 2023 gereed zijn.

Kijk ook op de projectpagina Centrumplan Uitgeest.

Onthulling van het bouwbord met betrokken partijen Gemeente Uitgeest, M3 Architecten en Kennemer Wonen.