Gasloos wonen

Kennemer Wonen vindt duurzaamheid belangrijk. Wij werken naar een toekomst waarin we zo min mogelijk afhankelijk zijn van brandstoffen zoals gas. Kennemer Wonen wil daarom haar woningen geschikt maken voor elektrisch koken. Dat is goed voor het klimaat, goedkoper en veiliger voor de huurder.

Veel gevraagd over Gasloos wonen

Veel gestelde vragen gasloos wonen 444 galerijwoningen Rivierenbuurt

Algemeen

Hier vind je de meest gestelde vragen over gasloos wonen voor de 444 galerijwoningen in de Rivierenbuurt. Bewoners zijn per brief geïnformeerd.

Ik wil op gas koken. In mijn keuken zit geen gaskraan: wat nu?

Algemeen

Heeft uw woning nog wel een gasmeter? Dan kunt u op eigen kosten een gaskraan laten installeren. U moet hiervoor wel toestemming aan ons vragen. Toestemming vraagt u aan via zelf klussen.

Wanneer wordt mijn woning gasloos gemaakt?

Algemeen

Kennemer Wonen vindt duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijk. Wij verduurzamen daarom de komende jaren de woningen met een slecht energielabel, om op die manier het energieverbruik van uw woning te verlagen. Dit doen wij door in eerste instantie te zorgen voor goede isolatie, ventilatie en waar mogelijk zonnepanelen.

Wij verduurzamen de woningen zoveel mogelijk complexgewijs. Als uw woning aan de beurt is, krijgt u hier ruim van tevoren bericht over.

 Het compleet gasloos maken van woningen vindt momenteel alleen plaats bij een aansluiting op het warmtenet van HVC of bij nieuwbouw.

Vanaf 2023 zullen wij wel een proef starten met het plaatsen van (hybride) warmtepompen op het moment dat uw Cv-ketel aan vervanging toe is en uw woning hier geschikt voor is. Bij het plaatsen van een hybride warmtepomp is er echter ook nog een gasgestookte Cv-ketel aanwezig.

Ik woon in de galerijflats in de Rivierenbuurt. Liander gaat de elektrakabels in onze straat vervangen. Was Kennemer Wonen hier al van op de hoogte?

Algemeen

Nee, voor Kennemer Wonen kwam dit nieuws als een grote verrassing. Uit navraag bij Liander bleek dat de kabels sowieso vervangen moesten worden vanwege ouderdom en/of gebrek aan capaciteit.

Ik woon in de galerijflats in de Rivierenbuurt en Liander vervangt de elektrakabels. Heeft dat iets met het gasloos/ elektrisch koken project te maken?

Algemeen

Nee, de kabels moesten sowieso vervangen worden vanwege ouderdom en/of gebrek aan capaciteit. Het zou niets met het verzoek van Kennemer Wonen te maken hebben voor het gasloos project.

Ik woon in de galerijflats in de Rivierenbuurt. Is er al meer bekend over het gasloos project?

Algemeen

Nee nog niet. Maar het vervangen van deze elektrakabels zorgt er wel voor dat de galarijflats technisch uitgevoerd kunnen worden met zwaardere elektra.

Ik woon in de galerijflats in de Rivierenbuurt en Liander legt elektrakabels aan in onze straat. Gaat het gasloos project dan nu door?

Algemeen

Dat besluit is nog niet genomen. De komende weken maakt Kennemer Wonen een nieuwe overweging hierover. Zodra er een besluit is genomen ontvangt u hierover een brief.

Ik woon in de galerijflats in de Rivierenbuurt en Liander vervangt de elektrakabels in onze straat. Als het project doorgaat, wanneer wordt het dan uitgevoerd?

Algemeen

Als het project doorgaat zijn er nog veel voorbereidingen nodig. Wij streven er dan naar om de werkzaamheden in 2024 uit te voeren.

Veel gestelde vragen over de Pilot Warmtepomp

Algemeen

Wanneer wordt de warmtepomp geplaatst?

Doelstelling is dit nog dit jaar te doen. Men ontvangt tijdig een bericht. De bewoners worden allemaal individueel bezocht en geïnformeerd door de installateur over de procedure van vervangen en wat dit voor hen betekent. Dan wordt ook de plek van de warmtepomp aangegeven.

Waar wordt de installatie geplaatst?

De installatie zal zoveel als mogelijk op de bestaande plek worden geplaatst als waar nu de cv ketel hangt. Bij hybride wordt de cv ketel gewoon uitgewisseld en komt er een kleine uitbreiding naast + wisselaar buiten, bij all-electric vervalt de cv ketel en komt er een boilervat + randinstallatie binnen op de plek waar voorheen de cv ketel hing en buiten een wisselaar.

Hoeveel scheelt het gebruik van een warmtepomp in de energiekosten?

Dat is niet te zeggen. Dit hangt erg af van het eigen stookgedrag en warmwatergebruik. Daarnaast is het energiecontract en de daarin afgesproken prijzen van invloed. 

Als het gebruik van een warmtepomp mij niet bevalt, mag ik dan van het apparaat af?

Nee, als er een warmtepompinstallatie hangt dan gaan we nooit meer terug naar een cv installatie. Vanaf 2026 moeten we sowieso naar een hybride of all-electric installatie.