planmatig onderhoud

Iedere woning heeft onderhoud nodig, zodat u prettig kunt blijven wonen. Niet alleen u als huurder kunt hier een steentje aan bijdragen. Ook Kennemer Wonen zorgt ervoor dat uw woning goed wordt onderhouden. Als we in een complex of een groep woningen aan de slag gaan, spreken we van planmatig onderhoud.

 

 

Veel gevraagd over planmatig onderhoud

Hoe werkt het planmatig onderhoud?

Algemeen

Jaarlijks beoordeelt Kennemer Wonen een deel van haar woningen op bouwkundige onderhoudsstaat. Als bepaalde onderdelen van de woning niet meer voldoen aan de minimale eisen die gesteld mogen worden, dan wordt planmatig onderhoud voor de daaropvolgende jaren ingepland. Uiteraard wilt u zo min mogelijk overlast hebben van noodzakelijke werkzaamheden. Daarom proberen wij het werk zo veel mogelijk te clusteren.

 

Wanneer krijg ik een nieuwe CV ketel?

Algemeen

Uw ketel wordt vervangen als de kosten van een eventuele reparatie hoger zijn dan een bepaald bedrag. Het onderhoudsbedrijf neemt dan zelf contact op met Kennemer Wonen  om eventuele vervanging te bespreken.

Als een ketel 15-18 jaar oud is, zou deze in aanmerking kunnen komen voor vervanging. Wij kunnen besluiten om in uw complex de ketels projectmatig te gaan vervangen. Dan kan het toch voorkomen dat wij uw ketel niet vervangen omdat deze nog te jong is. U ontvangt van ons automatisch een bericht als wij uw ketel projectmatig gaan vervangen. Op onze website kunt u aan het begin van elk jaar ook een overzicht vinden van de planmatige werkzaamheden die dat jaar plaats vinden. Staat uw straat of woning er niet bij? Dan wordt er geen planmatig onderhoud uitgevoerd.

Ik heb problemen na planmatig onderhoud gekregen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt contact opnemen met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Leg uw vraag aan ons voor. Samen met de aannemer kijken we naar een mogelijke oplossing.

Welk planmatig onderhoud wordt er dit jaar uitgevoerd?

Algemeen

Klik hier voor het planmatig onderhoud van 2024.

Iemand maakt foto’s / doet opnames in mijn straat en van mijn woning. Klopt dat wel?

Algemeen

Kennemer Wonen laat jaarlijks een deel van haar woningen inspecteren om na te gaan of deze nog in goede onderhoudsconditie verkeren. Blijkt deze conditie onvoldoende? Dan zorgen wij ervoor dat er tijdig onderhoud uitgevoerd gaat worden. Daarnaast worden soms opnames uitgevoerd zodat een onderhoudspartij een offerte kan maken.

 Een extern adviesbureau zorgt voor inspecties van onze woningen in de periode februari t/m half mei. Deze inspecties vinden steekproefsgewijs plaats, voornamelijk aan de buitenzijde van de woningen. In enkele gevallen moeten de inspecteurs ook binnen zijn of aan de achterzijde van de woning. De inspecteurs van dit adviesbureau zijn in het bezit van een brief en legitimatiebewijs. Vraag er dus naar als u twijfelt over de persoon die bij u voor de deur staat.

Wanneer wordt mijn woning geschilderd?

Algemeen

Als uw woning houten kozijnen, ramen en deuren heeft dan worden deze om de 5 á 8 jaar geschilderd. Deze cyclus staat niet vast maar is afhankelijk  van de staat van al het schilderwerk van het gehele complex waarin u woont. Het zou dus kunnen dat schilderwerk plaatselijk wat gebreken vertoont zonder dat het direct aangepakt wordt. U wordt vanzelf op de hoogte gebracht als uw woning aan de beurt is voor een schilderbeurt.

Ik heb vragen over de brief van DELTA Netwerk en/ of E-Fiber betreffende de glasvezelaansluiting.

Algemeen

Kennemer Wonen heeft aan DELTA Netwerk en E-Fiber toestemming gegeven om een deel van haar woningen te voorzien van een glasvezelaansluiting. U heeft een brief van DELTA Netwerk en/ of E-Fiber gekregen.

Ben ik verplicht om de aansluiting te accepteren? 

Nee, u mag het aanbod voor een glasvezelaansluiting weigeren. Besluit u op een later tijdstip om alsnog een aansluiting op het glasvezelnetwerk te willen, dan zijn de (mogelijke) kosten voor uw eigen rekening.

Ik woon in een appartement. Ben ik verplicht om de aansluiting te accepteren?

U bent niet verplicht om een aansluiting tot in de meterkast te accepteren. Bij gestapelde woningen wordt de glasvezel wel gratis tot in de meterkast aangebracht on er zo voor te zorgen dat de glasvezelaanlegger in principe alle woningen in een pand kan voorzien van glasvezel. Als één woning niet meedoet, dan hebben andere bewoners daar last van. De aansluiting tot in uw appartement is gratis en u bent niet verplicht om een abbonement af te sluiten. 

Ik wil bij mijn huidige provider blijven, kan dat?

Dat is afhankelijk van de aanbieder van het glasvezelnetwerk en uw provider. Controleer op de website van de aanbieder of uw internetprovider is aangesloten op het betreffende glasvezelnetwerk.

Is er bij Kennemer Wonen al bekend hoe de eventuele aanleg van glasvezel voor de huurders gaat verlopen?

Wij hebben Efiber en Delta fiber akkoord gegeven om bij onze woningen kosteloos een glasvezelaansluiting tot in de meterkast aan te brengen. Wij bemoeien ons in het geheel niet met de uitvoering of de planning. De partijen hebben met ons een overkoepelende overeenkomst getekend. Hierin staat hoe zij een en ander moeten opleveren en geen schade en dergelijke mogen veroorzaken.

Delta fiber heeft inmiddels laten weten dat zij geen glasvezel uitrollen in de Castricum en Uitgeest. Bewoners van deze plaatsen hebben hier in mei 2023 een brief over ontvangen.

Ik word benaderd door een andere partij dan E-Fiber voor een glasvezelaansluiting. Wat moet ik doen?

Algemeen

Kennemer Wonen heeft alleen toestemming gegeven aan E-Fiber voor het kosteloos aanbrengen van een glasvezelaansluiting. Als u benaderd wordt door een andere partij, dan adviseren wij u deze partij door te verwijzen naar Kennemer Wonen en niet in te gaan op hun voorstel.