Visitatie Kennemer Wonen 2015-2018

‘Betrouwbaar en degelijk met een groot sociaal hart’

Nog voor de coronacrisis uitbrak, is bij Kennemer Wonen een visitatie afgenomen. Dit gebeurt elke vier jaar. Een maatschappelijke visitatie is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. Naast het feit dat dit een verplichting is vanuit De Woningwet, geeft een visitatie inzicht in onze beoordeling op een aantal maatschappelijke terreinen en worden aandachtspunten benoemd. De resultaten uit deze visitatie geven aan dat Kennemer Wonen gewaardeerd wordt voor haar inzet en heeft haar daarnaast meer inzicht gegeven om haar maatschappelijke rol nog beter in te kunnen vullen.

Sociale corporatie met een groot hart
“Kennemer Wonen was, en is nog steeds, een sociale woningcorporatie met een groot hart voor haar huurders,” zegt de visitatiecommissie in haar rapport. “Het waren hectische jaren in de periode 2015-2018. Naast de reguliere prestaties zijn er toch bijzondere prestaties geleverd.” Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, waar succesvol is ingespeeld op de vraag om slim en energiezuinig huurwoningen te renoveren. Goed voor het milieu en tegelijkertijd met een verlaging van de energielasten tot gevolg. Ook de samenwerking tussen Kennemer Wonen en Trefpunt Heiloo valt positief op. Een netwerk van vrijwilligers, dat zelfstandig wonende ouderen op allerlei manieren helpt of ondersteuning biedt, is een mooi voorbeeld van inspelen op de wensen van haar huurders en innovatief bezig zijn. “Samenwerking vormt immers samen met het experimenteren, een basis voor betere resultaten,” stelt de commissie vast.

Aandachtspunten
De rode draad uit de bevindingen van de commissie is, dat de basis op orde is. Dit biedt ruimte om een nog actievere rol te pakken in de samenwerking met de belanghebbenden. “Door de gewijzigde visie op de klant en de woonbehoefte, kan het stakeholdermanagement met iets meer lef benaderd worden.” Daarnaast adviseert de commissie Kennemer Wonen het in gang gezette proces om de dienstverlening aan de klant op een hoger niveau te tillen, met kracht voort te zetten. De visitatiecommissie zegt daarover: “De commissie is onder de indruk van de drive en inzet van bestuurders en medewerkers. Het verder verbeteren van de dienstverlening gaat nog het nodige vragen van de organisatie; maar dat wil men graag realiseren én dat in alle lagen van de organisatie.”

Waardering voor stakeholders: de Thuisgever
Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen, is blij met de uitkomsten van de visitatie. “Ik ben trots op wat wij de afgelopen jaren samen met onze stakeholders en medewerkers hebben bereikt. Het is goed om te zien dat onze inzet door de stakeholders en de visitatiecommissie wordt gewaardeerd. Toch zie ik genoeg kansen in het rapport om de samenwerking met onze stakeholders te verbeteren. Wij zijn druk bezig om de dienstverlening aan de klant te verbeteren door het optimaliseren van onze processen en de medewerkers daarin mee te nemen. Zij zijn tenslotte ‘het visitekaartje van onze organisatie’. Wat daarbij helpt is dat wij in 2018 onze strategische plannen opnieuw hebben vormgegeven met behulp van het concept ‘De Thuisgever’: Wat ons drijft, is dat wij echt iets kunnen betekenen in het leven van onze huurders en de gemeenschap. Wij geven onze klanten letterlijk een thuis. Maar ook figuurlijk geven wij thuis. Bij vragen, ideeën en problemen zijn wij er voor onze huurders, partners en collega’s. Nu en in de toekomst.”

Het volledige rapport en de bestuurlijke reactie leest u op deze pagina.