schade aan de woning

Bij schade aan de woning kan in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op de verzekering. Als de huurder of veroorzaker moedwillig schade aan de woning heeft toegebracht kan deze aansprakelijk worden gesteld.

Veel gevraagd over schade aan de woning

Wat kan ik doen bij inbraakschade?

Als u schade heeft aan de woning meldt u dit dan bij Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888. Indien nodig brengt Kennemer Wonen een noodvoorziening aan. Doe ook altijd aangifte van inbraak bij de politie. U ontvangt van de politie een proces-verbaal van uw aangifte. Hiervan wil Kennemer Wonen een kopie ontvangen. Als het proces-verbaal bij ons binnen is kunnen wij overgaan tot definitief herstel van de schade aan de woning.

Wat moet ik doen bij brandschade?

Bij een kleine schade, die zelf geblust is, Kennemer Wonen inschakelen voor herstel van de schade in de woning. Bij een grote schade wordt Kennemer Wonen via hulpdiensten ingeschakeld. Schade aan uw inboedel moet u bij uw eigen inboedelverzekering declareren.