servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over servicekosten

Ik krijg een bedrag terug van mijn servicekosten over 2023. Het gestorte bedrag wijkt af van wat in de brief staat. Hoe kan dit?

Algemeen

De teruggave Servicekosten wordt altijd verrekend met openstaande vorderingen (ook met een betalingsregeling). 

Heeft u het nieuwe voorschotbedrag over 2024 nog niet betaald? Dan is dit verrekend met de teruggave van 2023.

Ik woon in een appartementencomplex en heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

De servicekosten worden jaarlijks voor 1 juli over het voorgaande jaar afgerekend. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Wie betaalt servicekosten voor de leegstaande woningen?

Algemeen

De totale servicekosten worden verdeeld over alle woningen in het gebouw. De kosten die horen bij de leegstaande woningen zijn voor rekening van Kennemer Wonen.

Wat zijn voorbeelden van servicekosten?

Algemeen

Voorbeelden van servicekosten zijn:

 • elektra algemene ruimte en lift
 • schoonmaakkosten

Meer algemene informatie over servicekosten kunt u vinden op de website van de huurcommissie.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. Wij rekenen jaarlijks de werkelijke kosten met u af. Eventueel teveel betaalde voorschotten betalen we aan u terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan uw voorschotten? Dan moet u bijbetalen. Een overzicht van de kosten en de voorschotten treft u aan op de afrekening.

Betaalt u de huur via automatische incasso? En moet u een bedrag aan servicekosten bijbetalen? Dan incasseren wij deze automatisch binnen de termijn die in de brief staat.

Waarom verrekent Kennemer Wonen de servicekosten?

Algemeen

In de jaarlijkse afrekening van de servicekosten verrekenen wij de het verschil tussen de ingeschatte kosten en de werkelijk gemaakte kosten. Iedere maand betaalt u een voorschot. Dit voorschot is een schatting van de te verwachten servicekosten.

Soms zijn de werkelijke kosten hoger of lager. De oorzaken zijn bijvoorbeeld een hoger of lager tarief van het energiebedrijf of een hoger of lager energieverbruik. Een andere oorzaak kan zijn dat de rekening van het schoonmaakbedrijf hoger uitvalt door inflatie.

Betaalt u de huur via automatische incasso? En moet u een bedrag aan servicekosten bijbetalen? Dan incasseren wij deze automatisch binnen de termijn die in de brief staat.

Wanneer verandert Kennemer Wonen het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Het voorschotbedrag wordt alleen veranderd op het moment dat deze te laag of te hoog is. Dit blijkt als de servicekosten zijn afgerekend. Als dit gebeurt krijgt u hierover bericht.

Hoe worden de servicekosten verdeeld in mijn complex?

Algemeen

De servicekosten die bewoners betalen voor het verbruik van energie in de algemene ruimten worden verdeeld over alle bewoners. Daarnaast kunnen er individuele kosten zijn per woning die dan ook per woning worden berekend. Denk hier bijvoorbeeld aan gas. Meer informatie over servicekosten kunt u vinden op de website van de huurcommissie.

Het lukt me niet om de afrekening servicekosten te betalen. Wat kan ik doen?

Algemeen

U kunt een betalingsregeling met ons treffen als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • u betaalt uw achterstand in maximaal 6 maanden
 • het minimale bedrag per maand is €50,-
 • u moet naast de betalingsregeling uw lopende huur voor de eerste van de maand betalen
 • er wordt maximaal 1 keer per 12 maanden een betalingsregeling per klant afgesloten

Wilt u een betalingsregeling met ons afsluiten, dit kunt u aanvragen op onze website bij "Mijn Kennemer Wonen"

U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888.

 

Wanneer moet ik een bedrag voor servicekosten bij betalen?

Algemeen

Wij rekenen jaarlijks de werkelijke kosten met u af. Eventueel teveel betaalde voorschotten betalen we aan u terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan uw voorschotten? Dan moet u bijbetalen.

Bedragen onder de €2,50 brengen we niet in rekening. Is het te betalen bedrag van de afrekening hoger dan €2,50? Dan berekenen we het volledige bedrag aan u door.

Betaalt u de huur via automatische incasso? En moet u een bedrag aan servicekosten bijbetalen? Dan incasseren wij deze automatisch binnen de termijn die in de brief staat.

Wanneer kan ik mijn afrekening van de stookkosten of servicekosten verwachten?

Algemeen

De afrekening stookkosten of servicekosten heeft betrekking op het voorgaande kalenderjaar dat u in uw woning woonde. U kunt er rekening mee houden dat u uw afrekening van de stookkosten of servicekosten voor 1 juli ontvangt. Mochten wij deze termijn niet halen, dan ontvangt u hierover bericht.

Ook als u uw huur heeft opgezegd in het voorgaande jaar, ontvangt u de afrekening stookkosten of servicekosten uiterlijk op 1 juli. De reden hiervoor is dat wij eerst voor uw wooncomplex alle afrekeningen van de verbruikte energie en schoonmaakkosten moeten ontvangen. 

Tip: zoek de afrekening stookkosten of servicekosten van het voorgaande jaar op. De datum die op deze afrekening staat, is een richtlijn voor het ontvangen van de afrekening van het huidige jaar.

Betaalt u de huur via automatische incasso? En moet u een bedrag aan servicekosten bijbetalen? Dan incasseren wij deze automatisch binnen de termijn die in de brief staat.

Hoe wordt de levering van warmte en warmwater via blokverwarming afgerekend?

Algemeen

De afrekening voor de levering van warmte en warmwater via blokverwarming wordt afgerekend via de servicekosten.  Het meetbedrijf Techem leest op afstand de meterstanden van uw verbruik af. Techem verwerkt de meterstanden. De berekening van de meterstanden wordt als bijlage bij de afrekening servicekosten  meegezonden.

Heeft u vragen over de afrekening van Techem? Dan kunt u bellen met  076-572 58 88 of mailen naar klantenservice@techem.nl.

Hoe wordt mijn voorschotbedrag voor servicekosten bepaald?

Algemeen

Het voorschotbedrag wordt bepaald op basis van uw gebruik van het afgelopen jaar. Wij streven er naar aan te laten sluiten op de werkelijke kosten. Voor individuele servicekosten (verbruik in de woning) kun u zelf ook een verzoek doen om het voorschot aan te passen.

Ik wil het voorschotbedrag van de individuele servicekosten voor de levering van energie in mijn woning aanpassen. Kan dat?

Algemeen

Ja, dan kan. Mail uw verzoek naar info@kennemerwonen.nl of neem contact met ons op via (072) 8 222 888.

Hoe werkt Mijn TED?

Algemeen

Mijn TED staat voor Mijn Techem Energie Dashboard. Via dit dashboard leest u precies uw energieverbruik af. Het voordeel is dat u direct inzage heeft in uw actuele verbruik en niet hoeft te wachten op uw jaarafrekening. Om uw eigen dashboard te te kunnen zien, moet u zich wel registreren. Hoe dit werkt, leest u in de ingesloten folder. Meer informatie leest u hier.

Voorlopig kunnen alleen de bewoners van de onderstaande complexen een account aanmaken. 

 • Waalstraat 1-175
 • Geulstraat 2-276
 • Maasstraat 147-323
 • Maasstraat 325-499
 • Maasstraat 501-675

Bij gebleken succes, zullen wij deze service uitbreiden naar andere complexen. 

Heeft u vragen over de werking van Mijn TED? Bel dan met Techem via 076 572 58 88.