Geschillenadviescommissie

Hier vindt u de jaarverslagen van de Bovenregionale Geschillencommissie Woningcorporaties Noord-Holland Noord. Deze verslagen hebben betrekking op alle woningcorporaties die zijn aangesloten bij SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland).

Jaarverslagen
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020