jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Welke gegevens wisselt de Belastingdienst uit met Kennemer Wonen?

Algemeen

De Belastingdienst geeft ons een huishoudverklaring van uw huishouden. Op deze verklaring staat hoeveel mensen op het adres staan ingeschreven en in welke inkomenscategorie uw huishoudinkomen in 2020 viel: ‘lagere inkomens’, ‘middeninkomens’ of ‘hogere inkomens’.

Waarom heeft Kennemer Wonen mijn inkomensgegevens opgevraagd?

Algemeen

Elk jaar in maart vraagt Kennemer Wonen bij de Belastingdienst een indicatie van uw inkomen op. Wij gebruiken deze informatie alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden. 

Kan de huur, als gevolg van de inkomensafhankelijk huurverhoging, onbegrensd worden verhoogd?

Algemeen

Nee, wij kunnen uw huur niet eindeloos verhogen. Er is een grens aan hoe hoog de huur uiteindelijk mag worden: de zogenaamde maximale huurprijs. Deze wordt bepaald door het aantal punten van uw woning volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit is een puntensysteem dat door de overheid is vastgesteld.

Wat is een Inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Een inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging die gevraagd kan worden aan huurders van een sociale huurwoning die (hoger) middeninkomen hebben. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Op welke gronden kan ik bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?

Algemeen

Controleer op de website van de Rijksoverheid op welke grond u bezwaar kunt maken tegen uw huurverhoging.

Ik heb een huurverhogingsbrief ontvangen. Waarom stijgt mijn huur?

Algemeen

Kennemer Wonen mag jaarlijks de huren verhogen om de stijgende kosten voor beheer en onderhoud te kunnen blijven betalen.

De maximaal toegestane huurverhoging wordt vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Kennemer Wonen streeft ernaar uw huur zo min mogelijk te laten stijgen. In de huurverhogingsbrief staat het percentage waarmee uw huur stijgt.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

Wanneer ontvang ik van Kennemer Wonen de huurverhogingsbrief?

Algemeen

Ieder jaar ontvangt u van ons voor 1 mei een huurverhogingsbrief. Hierin informeren wij u over de nieuwe huurprijs en geven wij een uitleg over de verhoging.

Heeft u uw bank een maandelijkse betaalopdracht gegeven? Denk er dan aan om de betaalopdracht per 1 juli te wijzigen naar het nieuwe huurbedrag.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u tot 1 juli van dat jaar een bezwaarschrift aan ons toesturen. Dit bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Welke dit zijn kunt u lezen op de website van de huurcommissie. Het formulier dat u moet gebruiken voor het indienen van uw bezwaar vindt u hier.

Nadat wij uw bezwaar tegen de huurverhoging hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen.

Komen we er samen niet uit? Dan stuurt Kennemer Wonen uw bezwaar door naar de huurcommissie. Aan de beoordeling door de huurcommissie zijn kosten verbonden, zowel voor u als voor ons. Als de huurcommissie uw bezwaar redelijk vindt, krijgt u uw geld terug.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

Elk jaar worden op 1 juli de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

U kunt onze website in de gaten houden voor actuele informatie over de jaarlijkse huurverhoging van dit jaar.

De huur van mijn woning is verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging. Moet ik mijn huurtoeslag ook aanpassen?

Algemeen

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Meer informatie leest u op de site van de Belastingdienst.