inkomenstoets

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 42.436,-. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 720,42. ​De regelgeving geldt niet voor huurwoningen met een kale huur hoger dan € 720,42

Veel gevraagd over inkomenstoets

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik wel in mijn woning blijven wonen?

Ja, voor zittende huurders verandert er niets als uw gezamenlijk inkomen boven de € 42.436,- (2019) komt. De regels gelden alleen voor nieuw te verhuren woningen.

Wanneer kom ik met mijn (gezamenlijk) verzamelinkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Sociale huurwoningen zijn vooral bedoeld voor mensen met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 38.035,-. Wij mogen 10% van onze sociale huurwoningen toewijzen aan inkomens tot € 42.436,-. Als uw inkomen binnen een van deze grenzen valt kunt u reageren op een sociale huurwoning.

Let op! Daarnaast gelden ook de regels van het passend toewijzen.

 

 (grenzen 2019)

Wat wordt bij de inkomenseis verstaan onder het verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het verwachte bruto jaarinkomen in het jaar dat de huurovereenkomst ingaat van zowel de huurder, medehuurder als eventuele medebewoners. We noemen dit ook wel het gezamenlijke inkomen. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt hierin niet meegenomen. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Hoeveel procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen mogen worden toegewezen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 42.436,-?

Wij mogen maximaal 10% van onze vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 42.436,- (2019).

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Ja wij toetsen ook of het gezamenlijke inkomen past bij de woning.

Meer vragen (2)