inkomenstoets

Sinds 1 januari 2011 moeten alle woningcorporaties in Nederland tenminste negentig procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen van maximaal € 48.625,--. Sociale huurwoningen hebben een kale huur van maximaal € 808,06. ​De regelgeving geldt niet voor huurwoningen met een kale huur hoger dan € 808,06.

Veel gevraagd over inkomenstoets

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens? Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Ja, voor zittende huurders verandert er niets. De regels gelden alleen voor nieuw te verhuren woningen.

Wanneer kom ik met mijn (gezamenlijk) verzamelinkomen in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Volgens de regels van de overheid zijn de sociale huurwoningen bedoeld voor mensen met een (gezamenlijk) verzamelinkomen tot € 44.035,--  (eenpersoons huishouden) en tot € 48.625,-- (meerpersoons huishouden). Als uw geïndexeerde inkomen lager is dan deze bedragen dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. 

Voor eenpersoonshuishoudens geldt dat in de SVNK-regio een uitzondering wordt gemaakt. De inkomensgrens voor deze woningzoekenden is gelijkgetrokken met die van een meerpersoonshuishouden, namelijk € 48.625,--. Dit maximum kan in de loop van het jaar naar beneden worden bijgesteld. (zie schema passend toewijzen hieronder). 

schema passend toewijzen 2023

Let op! Daarnaast gelden ook de regels van het passend toewijzen.

 

Wat wordt bij de inkomenseis verstaan onder het verzamelinkomen?

Algemeen

Het verzamelinkomen is het verwachte bruto jaarinkomen in het jaar dat de huurovereenkomst ingaat van zowel de huurder, medehuurder als eventuele medebewoners. We noemen dit ook wel het gezamenlijke inkomen. Het inkomen van inwonende kinderen (minderjarig en meerderjarig) wordt hierin niet meegenomen. Voor meer informatie over het verzamelinkomen kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Welk percentage van de sociale huurwoningen mag Kennemer Wonen vrij toewijzen?

Algemeen

Wij mogen 7,5% van onze sociale huurwoningen vrij toewijzen

Vanaf 01 januari 2022 moeten wij 92,5% van de sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met inkomens onder de maximale inkomensgrens. Volgens de regels van de overheid zijn deze grenzen € 44.035,-- voor eenpersoonshuishoudens en € 48.625,-- voor meerpersoonshuishoudens. 

Wij gebruiken de vrije toewijzingsruimte voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen tussen € 44.035,-- en € 48.625,--.

Ik word afgewezen omdat mijn inkomen te hoog is. Hoe kan dat?

Algemeen

U levert inkomensgegevens in van 2021 of 2022. Dit kan zijn een verklaring van de belastingdienst (VGI) of een definitieve aanslag.
Wij moeten deze gegevens indexeren naar het lopende jaar. (2023)

Door deze indexering kan uw inkomen boven de bovengrens van € 48.625,-- uitkomen, waardoor uw inkomen te hoog is voor een sociale huurwoning. 

Levert u een verklaring in over 2021 dan is het indexeringspercentage: 10,02%
Levert u een verklaring in over 2022 dan is het indexeringspercentage:   8,02%

Meer informatie vindt u op de site van SVNK onder 'passend toewijzen'

Wanneer ik een aanvraag indien voor medehuurderschap, kijken jullie dan naar het gezamenlijk toetsingsinkomen?

Algemeen

Nee, wij toetsen dit niet. U moet er alleen wel rekening mee houden dat de Belastingdienst wel kijkt naar het nieuwe gezamenlijke inkomen. Het kan dus van invloed zijn op de hoogte van uw huurtoeslag of de jaarlijkse inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik heb een eigen bedrijf, welke inkomensgegevens moet ik uploaden bij het SVNK?

Algemeen

Wij hebben altijd een Verklaring Geregistreerd Inkomen van de belastingdienst of een aanslag inkomstenbelasting nodig. Ook als u zelfstandig ondernemer bent. Daarnaast hebben we altijd een prognose formulier voor dit jaar nodig, welke is ingevuld door uw accountant, voorzien van een Beconnummer en een stempel van het accountskantoor. Dit formulier kunnen wij u op verzoek toesturen.

Ik ontvang AOW en heb eigen vermogen. Mag ik duurder huren dan de regels voor mijn inkomen toelaten?

Algemeen

Ontvangt u AOW en heeft u eigen vermogen? Dan kunt u zelf een verzoek indienen om een duurdere woning (boven de aftoppingsgrens van € 647,19) te mogen huren - bijvoorbeeld omdat die woning zorgvoorzieningen heeft.

Deze nieuwe regeling geldt sinds 2022 en is bedoeld voor ouderen, die gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een duurdere sociale huurwoning kunnen en willen betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Wat zijn de voorwaarden om het eigen vermogen te laten meetellen?

U en/of uw mede-aanvrager ontvangen AOW (In 2023 is de AOW leeftijd 66 jaar en 10 maanden)
Uw vermogen is minimaal € 127.582,-- als u een alleenstaande bent of € 161.329,-- als u een meerpersoonshuishouden heeft (prijspeil 2023).
U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot de huurtoeslaggrens. Bereken hier wat in uw situatie geldt.
Voor de regels omtrent vermogen en huurtoeslag kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Wat moet u doen om uw vermogen te laten meetellen?

Wilt u uw vermogen laten meetellen? Bel dan met Kennemer Wonen zodat wij deze optie voor u kunnen activeren. 

U dient eerst bewijsstukken aan te leveren / te uploaden in uw SVNK account voordat wij de optie “Heeft vermogen” kunnen aanzetten in uw SVNK account. Voor de toetsing beoordelen wij de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als deze niet toereikend blijkt door een wijziging van het vermogen, bijvoorbeeld bij de (aanstaande) verkoop van een woning, kunnen andere bewijsstukken volstaan.

Afhankelijk van de situatie (is het vermogen nog maar nét beschikbaar gekomen, of zit het vermogen in de overwaarde van de nog te verkopen eigen woning?) hebben wij verschillende bewijsstukken nodig. Denk aan (een combinatie van) een recent bankafschrift, de verkoopakte van de eigen woning of bewijs dat de woning in verkoop is, de aanslag van de WOZ-waarde van de woning, jaaroverzicht van huidige hypotheek etc.

Het is niet mogelijk om zelf in uw SVNK-account de aanwezigheid van vermogen aan te geven.

Het is niet nodig om uw actuele inkomensgegevens in uw SVNK account te wijzigen naar een hoger inkomen als u uw eigen vermogen wilt gebruiken om op duurdere woningen te reageren. Op basis van uw inkomen ziet u namelijk ook automatisch nog steeds de goedkopere woningen in uw passend woningaanbod. De regeling “Uitzondering oudere met vermogen” zorgt ervoor dat u daarnaast ook de duurdere woningen in uw passend woningaanbod ziet. Zodra u een woning krijgt aangeboden zullen wij u vragen om bewijs van het eigen vermogen te overleggen.

Ik woon en/ of werk in het buitenland en ontvang inkomen van een buitenlandse werkgever. Ik doe geen aangifte inkomstenbelasting in Nederland. Kom ik dan in aanmerking voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Een verklaring van de Nederlandse Belastingdienst over het verzamelinkomen van het vorig of het eervorig jaar is vereist  bij het toewijzen van een sociale huurwoning, tenzij u student of statushouder bent. Als er geen inkomensverklaring of aanslag van de Nederlandse Belastingdienst kan worden overgelegd, kunnen we geen sociale huurwoning aan u toewijzen.

Ik kan niet reageren op een woning omdat mijn inkomen niet meer geldig is. Hoe zit dat?

Algemeen

Als u in de advertentie van de woning de volgende tekst ziet:

"Het is niet mogelijk om met het huidige inkomen te reageren op deze advertentie. Er is binnen het huishouden minimaal één persoon waarvan het huidige inkomen van 2020 in het nieuwe jaar niet meer geldig is. Voeg voor de betreffende perso(o)n(en) een recent inkomen toe om alsnog te kunnen reageren."

Dan komt dit omdat er in uw account een inkomen staat uit 2020 (van u of iemand in uw huishouden). Dit inkomen wordt vanaf 2023 niet meer geaccepteerd als inkomen. Pas het inkomen in uw account aan naar het inkomen van 2021 of 2022. Hierna kunt u direct weer reageren op woningen.