passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties Passend Toewijzen. Dit is regelgeving vanuit het Rijk. Doel is dat de woningzoekenden met de laagste inkomens alleen de woningen met de laagste huurprijzen gaan huren, zodat zij alleen goed betaalbare woningen gaan huren. Een andere reden is ook dat de uitgaven aan de Huurtoeslag omlaag moeten gaan.

Veel gevraagd over passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

De overheid wil dat u een woning huurt dat bij uw inkomen past. Hier heeft de overheid regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en ons tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. Dit heet passend toewijzen.

Hoe werkt passend toewijzen in de praktijk? In het schema hieronder kunt u zien op welke woningen u kunt reageren. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte. 

schema passend toewijzen 2023

Op welke woningen kan ik reageren als mijn inkomen hoger is dan de, voor mijn huishouden, geldende huurtoeslaggrens?

Algemeen

U kunt reageren op alle woningen met een huurprijs tot € 808,06 als uw inkomen lager is dan € 44.035,--  voor een alleenstaande. Als u met meer personen bent, dan dan mag uw inkomen niet lager zijn dan € 48.625,-- .

Natuurlijk moet de grootte van uw huishouden wel passen bij de grootte van de woning.

Ik woon met mijn partner samen op het adres van mijn ouders. Wij staan langer dan een jaar ingeschreven op dit adres in de basisregistratie van de gemeente. Komen wij dan samen op het huurcontract?

Algemeen

Als u partners van elkaar bent (dus het betreft hier geen ouder-kind relatie) en u staat langer dan een jaar ingeschreven op hetzelfde (ouderlijke) adres, dan kunnen wij het huurcontract opmaken op naam van u beiden. Voor meer informatie, over passend toewijzen en de huishoudgrootte, verwijzen wij u naar de  SVNK.

Welke documenten heb ik nodig als ik een woning wil huren?

Algemeen

Om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden om een woning te mogen huren, hebben wij gegevens van u nodig. Welke gegevens dit zijn, leest u op de SVNK.