Urgentie

In sommige gevallen geeft de gemeente woningzoekenden voorrang op de wachtlijst. We noemen dit urgentie.

 

Veel gevraagd over urgentie

Ik ga scheiden kan ik urgentie krijgen?

Nee, u komt niet in aanmerking voor urgentie. Als u een woning nodig heeft omdat u gaat scheiden, dan moet u zich als woningzoekende inschrijven bij het SVNK.

Wanneer kan ik urgentie krijgen?

Als u in een noodsituatie verkeert, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en verleent in uitzonderlijke gevallen urgentie. Houd u er rekening mee dat het echt om een noodsituatie moet gaan; de criteria voor urgentie zijn erg streng. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het aanvragen van urgentie. Ook vindt u hier vaak een urgentiewijzer om te bepalen of u in aanmerking komt voor urgentie.