urgentie

In sommige gevallen geeft de gemeente woningzoekenden voorrang op de wachtlijst. We noemen dit urgentie.

 

Veel gevraagd over urgentie

Wat is voorrang?

Algemeen

Soms adverteren woningcorporaties een vrijgekomen woning niet op hun website. Deze woning wijzen ze toe aan bijzondere doelgroepen. Dat kunnen vergunninghouders zijn maar ook bijvoorbeeld huurders van wie de woning wordt gesloopt of gerenoveerd.
De meeste vrijgekomen woningen worden gewoon geadverteerd op de website en toegewezen aan de woningzoekende met de langste inschrijftijd. Omdat vergunninghouders nog geen inschrijftijd hebben kunnen opbouwen, kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor een woning.

Ik ga scheiden. Kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Nee, u komt niet in aanmerking voor urgentie. Als u een woning nodig heeft omdat u gaat scheiden, dan moet u zich als woningzoekende inschrijven bij het SVNK.

Wanneer kan ik urgentie krijgen?

Algemeen

Als u in een noodsituatie verkeert, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente. De gemeente beoordeelt uw situatie en verleent in uitzonderlijke gevallen urgentie. Houd u er rekening mee dat het echt om een noodsituatie moet gaan; de criteria voor urgentie zijn erg streng. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over het aanvragen van urgentie. Ook vindt u hier vaak een urgentiewijzer om te bepalen of u in aanmerking komt voor urgentie.

Let op! Er zijn organisaties die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij veel geld. U krijgt hiermee geen garantie op een urgentieverklaring. Wij raden u aan geen zaken met hen te doen.