een boom kappen in uw tuin

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Dan moet u contact op nemen met uw gemeente voor het aanvragen van een kapvergunning.

Veel gevraagd over een boom kappen in uw tuin

Ik heb een boom in mijn tuin en deze veroorzaakt schade aan de woning. Wat moet ik doen?

U moet de schade bij ons melden. Heeft u de boom zelf geplant of overgenomen van een vorige huurder? Dan dient u de boom te snoeien als dit de oorzaak van de schade is. U heeft ook een snoeiplicht als u deze niet zelf geplant heeft of overgenomen, maar dan zal onderzoek naar de situatie uit moeten wijzen wie aansprakelijk is voor de schade en verantwoordelijk voor het groot-onderhoud.

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. U kunt dan een afspraak maken met een medewerker vastgoedkwaliteit om de schade te bekijken.

 

Wat doet Kennemer Wonen met mijn verzoek voor het kappen van een boom?

Als u zelf de boom geplant heeft, bent u zelf verantwoordelijk voor de boom. Kennemer Wonen zal de boom niet laten kappen. U kunt het kappen van de boom zelf regelen bij uw gemeente. Als de boom al in de tuin stond bij aanvang huur en u heeft de boom niet van de vorige huurder overgenomen, zal een medewerker van Kennemer Wonen de situatie ter plekke beoordelen. U krijgt schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Wat geeft een gemeente aan voor richtlijnen voor het kappen van een boom?

Dit is per gemeente verschillend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente waar u woont.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Wat kan ik doen?

Voor het kappen van een boom die al bij aanvang huur in uw tuin stond, neemt u contact op met Kennemer Wonen om toestemming te vragen. Als u toestemming heeft van Kennemer Wonen, dan kunt via de website omgevingsloket nakijken of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van de boom. Zo ja? Dan kunt u een kapvergunning aanvragen bij uw gemeente. Heeft u de boom zelf geplant, dan kunt u dit doen zonder contact met Kennemer Wonen op te nemen.