een boom kappen in uw tuin

Wilt u een boom kappen in uw tuin? Dan moet u contact op nemen met uw gemeente voor het aanvragen van een kapvergunning.

Veel gevraagd over een boom kappen in uw tuin

Ik heb een boom in mijn tuin en deze veroorzaakt schade aan de woning. Wat moet ik doen?

Algemeen

U moet de schade bij ons melden. Heeft u de boom zelf geplant of overgenomen van een vorige huurder? Dan dient u de boom te snoeien als dit de oorzaak van de schade is. U heeft ook een snoeiplicht als u deze niet zelf geplant heeft of overgenomen, maar dan zal onderzoek naar de situatie uit moeten wijzen wie aansprakelijk is voor de schade en verantwoordelijk voor het groot-onderhoud.

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer (072) 8 222 888. U kunt dan een afspraak maken met een medewerker vastgoedkwaliteit om de schade te bekijken.

 

Wat geeft een gemeente aan voor richtlijnen voor het kappen van een boom?

Algemeen

Dit is per gemeente verschillend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente waar u woont. U kunt ook een vergunningscheck doen op het omgevingsloket.

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Wat kan ik doen?

Algemeen

Stond de boom al in uw tuin toen u de woning ging huren en heeft u deze boom overgenomen van de vorige huurder? Neem dan contact op met Kennemer Wonen om toestemming te vragen. Als u toestemming heeft van Kennemer Wonen, dan kunt via de website omgevingsloket nakijken of u een vergunning nodig heeft voor het kappen van de boom. Een kapvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

Stond de boom al in uw tuin toen u de woning ging huren en heeft u deze boom niet overgenomen van de vorige huurder? Neem dan contact op met . Een medewerker zal de situatie ter plekke beoordelen. U ontvangt schriftelijk antwoord op uw verzoek.

Heeft u de boom zelf geplant? Dan bent u ook zelf verantwoordelijk voor het kappen van deze boom. Kijk eerst op omgevingsloket of u voor het kappen van de boom een vergunning nodig heeft en vraag deze, indien nodig, aan. U hoeft voor het kappen van een zelf geplante boom geen toestemming bij Kennemer Wonen aan te vragen.