informatie over sociale overlast

Kennemer Wonen helpt u graag bij het vergroten van uw woonplezier. Toch komt het in de beste buurten voor: sociale overlast. Heeft u weleens overlast van uw buren? Wij geven u graag tips hoe u hier mee om kunt gaan. ​Spreek degene van wie u overlast heeft altijd eerst zelf aan. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Met een goed gesprek kunt u een heleboel ergernis oplossen.

Veel gevraagd over informatie over sociale overlast

Waarom moet ik een overlastmelding schriftelijk indienen?

Algemeen

Mondelinge overlastmeldingen kunnen wij niet gebruiken als bewijslast. Overlastmeldingen moet u daarom schriftelijk melden. Op onze website kunt u een overlast melding doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

 

Ik ben een woningeigenaar en ik ondervind overlast van uw huurder, kan ik een overlastmelding doen?

Algemeen

Ja, als u van een huurder van Kennemer Wonen overlast ondervindt kunt u een overlastmelding doen door het overlastformulier in te vullen en aan ons op te sturen.

Wel is het zo dat we u vragen eerst onze huurder zelf aan te spreken. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u last van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt;
 • maak een afspraak en neem de tijd;
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet;
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar;

Als het contact met uw buren moeilijk, of helemaal niet loopt, dan adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling vragen.  Wij kunnen dit ook voor u doen. U wordt dan benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Als zowel een gesprek, als een bemiddeling, op niks uitloopt dan kan Kennemer Wonen nog een eventuele rol spelen in de oplossing van een conflict. Onze huurder heeft verplichtingen tegenover ons op basis van de huurovereenkomst. Van onze kant zullen wij controleren of de huurder de verplichtingen, zoals vermeld in de huurovereenkomst, nakomt. Als onze huurder dat niet doet dan spreken wij hem daarop aan. Wij zullen doorgaans niet zo ver gaan dat wij voor een woningeigenaar een ontruimingsprocedure starten. Dat moet u zelf doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Algemeen

Als u vindt dat de tuin van uw buren niet goed wordt onderhouden, kunt u het beste eerst uw buren hierop aanspreken. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • Wacht met praten als uw boosheid is gezakt
 • Maak een afspraak en neem de tijd
 • Kom met duidelijke voorbeelden
 • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van De Bemiddelingskamer. Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen. Ook wij kunnen een aanvraag voor bemiddeling voor u doen. U wordt daarna benaderd door De Bemiddelingskamer voor een intakegesprek. Is bemiddeling niet mogelijk, neem dan contact met ons op.

Wanneer start Kennemer Wonen bij sociale overlast een rechtszaak?

Algemeen

Kennemer Wonen treedt pas op bij extreme overlast. De overlast moet dan ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval wordt aan de rechter gevraagd om de woning te mogen ontruimen. Een rechter wijst een ontruimingsvonnis niet zomaar toe. Er moet echt wel wat aan de hand zijn. Daarom zijn er zo veel mogelijk schriftelijke overlastmeldingen nodig die Kennemer Wonen aan de rechter kan voorleggen.

Treedt Kennemer Wonen ook op bij een burenruzie?

Algemeen

Bij burenruzies is Kennemer Wonen niet wettelijk verplicht om te bemiddelen. Kennemer Wonen adviseert altijd eerst om in gesprek te gaan met uw buren. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt
 • maak een afspraak en neem de tijd
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet; 
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Als het contact met uw buren moeilijk, of helemaal niet loopt, dan adviseren wij u gebruik te maken van De Bemiddelingskamer . Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen. Wij kunnen dit ook voor u doen. U wordt daarna benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Algemeen

Een anonieme overlastmelding kan Kennemer Wonen niet gebruiken als bewijsmiddel. Uiteraard behandelen wij een binnen gekomen overlastmelding uiterst vertrouwelijk. Wij geven de overlastgever dan ook niet door wie de melding heeft gedaan. Pas als het tot een rechtszaak komt, voeren wij de overlastmelding als bewijsmiddel aan.

Via onze website kunt u een overlast melding doen.

Hoe meld ik overlast bij Kennemer Wonen?

Algemeen

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u een overlast melding doen op onze website. 

Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken. 

Meer informatie over overlast kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u last ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u last van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt;
 • maak een afspraak en neem de tijd;
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet;
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.

Lost het praten met uw buren niets op? Dan kunt u contact opnemen met De Bemiddelingskamer. U kunt zelf contact opnemen of Kennemer Wonen kan u aanmelden.

Zijn de problemen na bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan kunt u eens bij andere buren gaan achterhalen of zij ook overlast hebben van dezelfde buren. Samen staat u namelijk veel sterker. In dit stadium is het belangrijk dat u noteert waar u precies last van heeft en op welke momenten.

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u op onze website een overlast melding doen.

Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Wat is sociale overlast?

Algemeen

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners noemen we dat sociale overlast. Voorbeelden van merkbare sociale overlast zijn geluidsoverlast en drugsgebruik. Onder sociale overlast vallen ook stille problemen zoals het vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing.

Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur. Ook op de website van het Juridisch Loket vindt u veel informatie over de rechten en plichten van u en uw buren.

Neem contact op met de wijkconsulent van Kennemer Wonen als: 

 • u zich zorgen maakt over een gezin bij u in de buurt. Eventueel kunt u ook contact opnemen met Veilig Thuis.
 • u zich zorgen maakt over een buurtbewoner die verward gedrag laat zien. Eventueel kunt u ook bellen naar Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op (0800) 1205
 • u merkt dat uw buren hun woning extreem vervuilen. Bel dan altijd met Kennemer Wonen.

 

Wat doet Kennemer Wonen als u overlast heeft gemeld?

Algemeen

Heeft u een overlastmelding opgestuurd? Binnen 2 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Het kan ook zijn dat wij u adviseren zelf in gesprek te gaan met de buur waar u een melding over maakt. Ook kunnen wij doorverwijzen naar de De Bemiddelingskamer.

Kan de De Bemiddelingskamer niet bemiddelen? Dan neemt Kennemer Wonen uw melding verder in behandeling. In dat geval vragen wij u om de overlast voor een, nader te bepalen periode, te registreren om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Uiteraard willen wij ook graag de andere kant van het verhaal horen en gaan daarom tevens in gesprek met de overlastveroorzaker. In dit gesprek geven wij niet aan van wie de overlastmelding afkomstig is. Elke situatie is anders, dit overleggen wij van te voren altijd met u.

 

Ik ben een huurder van Kennemer Wonen en ik ondervind overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u last van ervaart. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • wacht met praten tot uw boosheid is gezakt;
 • maak een afspraak en neem de tijd;
 • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart en geef aan wat het met u doet;
 • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze;
 • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar.


Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt, adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met de De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling vragen. Wij kunnen dit ook voor u doen. U wordt daarna benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Ik ben geen huurder van Kennemer Wonen en ik wil een overlastmelding doen, hoe doe ik dat?

Algemeen

In deze folder beter een goede buur leest u wat er onder overlast wordt verstaan.

Ervaart u last van uw buren en woont u in de regio Alkmaar of BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) dan is het ook mogelijk om de De Bemiddelingskamer in te schakelen. 

Is er volgens u echt sprake van overlast en wilt u dit bij ons melden? Vul dan dit overlastformulier in en stuur deze naar ons toe via info@kennemerwonen.nl of per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo.