leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen de woning. Een nette, veilige omgeving hoort hier ook bij. Wij streven ernaar dat alle klanten maximaal ervaren dat het ‘hun’ huis en ‘hun’ buurt is. Dit noemen wij leefbaarheid. Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.

Veel gevraagd over leefbaarheid

Wanneer komt de glazenwasser weer de ramen wassen in ons complex?

In de meeste complexen hangt er in de algemene toegangshal een schoonmaakschema. Hierop kunt u zien wanneer de glazenwassers weer komen en wanneer ze zijn geweest. Hangt er in uw complex geen schoonmaakschema? Neemt u dan contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888 en vraagt u naar een medewerker wijkbeheer.

Ik ben geen huurder van Kennemer Wonen en ik wil een overlastmelding doen, hoe doe ik dat?

In deze folder beter een goede buur leest u wat er onder overlast wordt verstaan.

Ervaart u last van uw buren en woont u in de regio Alkmaar of BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) dan is het ook mogelijk om de De Bemiddelingskamer in te schakelen. 

Is er volgens u echt sprake van overlast en wilt u dit bij ons melden? Vul dan dit overlastformulier in en stuur deze naar ons toe via info@kennemerwonen.nl of per post naar Postbus 284, 1850 AG Heiloo.

Mag ik een parkeerplaats in mijn tuin aanleggen?

Nee, u mag geen parkeerplaats in uw tuin aanleggen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw huurcontract en bijhorende algemene voorwaarden en onze folder tuinonderhoud met de regels over tuininrichting en onderhoud . 

Ik ervaar overlast van mijn buren/ buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

  • maak een afspraak en neem de tijd
  • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
  • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
  • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar


Lost het praten met uw buren niets op? Dan kunt u contact opnemen met De Bemiddelingskamer. U kunt zelf contact opnemen of Kennemer Wonen kan u aanmelden.

Zijn de problemen na bemiddeling nog steeds niet opgelost? Dan kunt u eens bij andere buren gaan achterhalen of zij ook overlast hebben van dezelfde buren. Samen staat u namelijk veel sterker. In dit stadium is het belangrijk dat u noteert waar u precies last van heeft en op welke momenten.

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u op onze website een overlast melding doen. Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Hoe meld ik overlast bij Kennemer Wonen?

Bent u een huurder van Kennemer Wonen dan kunt u een overlast melding doen op onze website. 

Bent u geen huurder van Kennemer Wonen dan kunt u het overlastformulier gebruiken. 

Meer informatie over overlast kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Wat doet Kennemer Wonen als u overlast heeft gemeld?

Heeft u een overlastmelding opgestuurd? Binnen 2 werkdagen sturen wij u een ontvangstbevestiging. Hierin staat vermeld of wij uw overlastmelding in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat wij u adviseren zelf in gesprek te gaan met de buur waar u een melding over maakt of dat wij u doorverwijzen naar De Bemiddelingskamer.

Nemen wij uw melding in behandeling? Dan nemen we contact op met de buurtbewoner waarover u een melding heeft gedaan. Uiteraard willen we graag de andere kant van het verhaal ook horen. In dit gesprek geven we niet vanzelfsprekend aan van wie de overlastmelding afkomstig is. Elke situatie is anders, dit overleggen we altijd met u.

 

Er zit graffiti op de gevel van mijn woning/ flat, wie gaat dat weghalen?

Als er graffiti op de gevel van uw woning of flat is gespoten neemt u contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888 u kunt vragen naar het team sociaal beheer. Zij zullen de graffiti zo snel mogelijk bekijken en laten verwijderen.

Ik ben een huurder van Kennemer Wonen en ik ondervind overlast van een bewoner van een koopwoning. Wat kan ik doen?

Als u overlast ondervindt van uw buren, kunt u eerst proberen om zelf met de buren tot een oplossing te komen. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

  • ga niet praten als u boos bent
  • maak een afspraak en neem de tijd
  • kom met duidelijke voorbeelden van de overlast die u ervaart
  • denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
  • blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar


Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van de Bemiddelingskamer. Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt bij conflict tussen buren. U kunt zelf contact op nemen met De Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

Er ligt rommel in onze gezamenlijke hal of op de galerij, kan er iemand langs komen?

Als er rommel in de gezamenlijke hal of op de galerij ligt, spreek dan eerst diegene aan waar de rommel van is. Komt u er samen niet uit, neemt u dan contact op met Kennemer Wonen via telefoonnummer (072) 8 222 888. U kunt dan vragen naar het team sociaal beheer.

Wanneer komen ze weer schoonmaken in ons complex?

In de algemene toegangshal hangt een schoonmaakschema. Hierop kunt u zien wanneer de schoonmakers weer komen en wanneer ze zijn geweest.

Wat is sociale overlast?

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners is dat sociale overlast. Vaak zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Laat uw buren daarom weten waar u overlast van heeft. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Meer informatie kunt u vinden in de folder beter een goede buur.

 

Werken aan leefbaarheid. Hoe doet Kennemer Wonen dat?

Als het om de leefbaarheid in een wijk gaat, willen we graag met de bewoners van die wijk het gesprek aangaan. Samen overleggen we wat er nodig is en zijn we ervoor verantwoordelijk dat de leefbaarheid in de wijk verbetert. U leeft tenslotte in de wijk en weet waar behoefte aan is.

Ik wil de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Als u een idee heeft om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren, dan gaan we graag met u in gesprek. U kunt uw idee aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar info@kennemerwonen.nl.

Wat is leefbaarheid?

Leefbaarheid is een breed begrip. Het betekent dat het wonen in de wijk en de woning zo plezierig mogelijk moet zijn. Samen met u als bewoners zijn we hier verantwoordelijk voor.