tuinonderhoud

Voor leefbare buurten en straten is het belangrijk dat uw tuin er netjes uitziet. Ieder mag zijn tuin op zijn eigen manier inrichten. Er zijn geen richtlijnen voor. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van uw tuin. Als u uw tuin niet goed onderhoudt spreken wij u er op aan.

Veel gevraagd over tuinonderhoud

De (tuin) tegels zijn verzakt?

Herstellen en onderhouden van zelf aangebrachte paden en terrassen is voor eigen rekening van de huurder. Herstellen van toegangspaden aangelegd door Kennemer Wonen behorende bij de woning en gemeenschappelijke paden is voor rekening van Kennemer Wonen.

Welke werkzaamheden horen bij het goed onderhouden van mijn tuin en erf?

Bij een goed onderhouden tuin horen de volgende werkzaamheden:

 • het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde
 • het regelmatig maaien van het gras
 • het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen
 • het vervangen van gebroken tegels
 • het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen
 • het vervangen van beplanting die is doodgegaan
 • het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen
 • het rechtzetten en onderhouden van houten erfafscheidingen
 • indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen.

Zie voor meer informatie onze folder tuinonderhoud met de regels over tuininrichting en onderhoud

Wat doet Kennemer Wonen als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Als u uw tuin niet goed onderhoudt, spreken wij u er op aan en afhankelijk van de oorzaak onderzoeken we samen mogelijke oplossingen. Wij stellen samen met u een termijn vast om de tuin in orde te maken. Kunt of wilt u niet meewerken dan neemt Kennemer Wonen maatregelen en laat Kennemer Wonen de werkzaamheden uitvoeren. De kosten zijn voor uw rekening.

Wat moet ik doen aan het onderhoud van mijn tuin?

Elke huurder mag zijn tuin naar eigen inzicht inrichten. Het is wel belangrijk dat de tuin een onderhouden en verzorgde indruk maakt. Dus geen hoog opschietend onkruid, overhangende takken of een kapotte schutting. Bomen moet u zelf kunnen snoeien en mogen niet te hoog worden en daarmee overlast of beschadigingen aan de woning veroorzaken. Ook mag de tuin niet vol staan met goederen en vuilniszakken. De tuin mag niet gebruikt worden voor de stalling van auto’s, caravans of boten en het is niet toegestaan om te parkeren in de voor- of achtertuin.

Zie voor meer informatie onze folder tuinonderhoud met de regels over tuininrichting en onderhoud.

 

Mag ik mijn tuin gebruiken voor het opslaan van goederen of het stallen van motoren, caravans of boten?

Nee, u mag geen goederen opslaan of stallen in de tuin.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Er zijn (vrijwilligers) organisaties die u kunnen helpen met het onderhouden van uw tuin. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Zij kunnen u doorverwijzen.  U kunt ook uw eigen netwerk van familie, vrienden of buren inschakelen of het onderhoud betaald laten doen door een bedrijf.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Als u vindt dat de tuin van uw buren niet goed wordt onderhouden, kunt u het beste eerst uw buren hierop aanspreken. Een goed gesprek kan wonderen doen.

Hierbij een aantal tips:

 • Ga niet praten als u boos bent
 • Maak een afspraak en neem de tijd
 • Kom met duidelijke voorbeelden
 • Denk zelf alvast na over een oplossing en bespreek deze
 • Blijf rustig en maak duidelijke afspraken met elkaar

Als het contact met uw buren moeilijk of helemaal niet loopt adviseren wij u gebruik te maken van De Bemiddelingskamer. Dit kunt u doen door zelf contact op te nemen met de Bemiddelingskamer en om een bemiddeling te vragen of wij doen dit voor u waarna u wordt benaderd door de Bemiddelingskamer voor een intakegesprek.

Ik wil een boom in mijn tuin planten. Wat moet ik doen?

Het planten van een boom is een zelf aangebrachte voorziening (wijziging) aan het gehuurde. Daarom moet u daarvoor eerst schriftelijk toestemming vragen aan Kennemer Wonen. Aan de toestemming worden voorwaarden verbonden. Zie hiervoor de folder tuinonderhoud.

Welke regels gelden voor de bestrating van de tuin?

U mag uw tuin naar eigen wens bestraten. Zorg wel voor goede voorzieningen om het regenwater binnen de eigen tuin af te voeren. Voor een goede waterafvoer is het advies de tegels in de tuin tot maximaal twee derde deel van de oppervlakte te beperken. Het resterende deel houdt u groen.