elektra

Elektra is een van de nutsvoorzieningen die in een woning zit. U kiest zelf de energieleverancier voor elekticiteit.

Heeft u problemen met een elektrisch apparaat? Mogelijk kunt u uw probleem zelf oplossen, kijk hieronder of uw probleem ertussen staat.

Veel gevraagd over elektra

Mijn buitenlamp is stuk, wat moet ik doen?

Algemeen

Kun u de buitenlamp zelf met een schakelaar aan- en uitzetten? Dan is het onderhouden en vervangen van de buitenverlichting voor u zelf. Dit geldt ook voor de lampen die Kennemer Wonen in het verleden opgehangen heeft. 

Waar is de televisie, internet en telefoonaansluiting gebleven?

Algemeen

De aansluiting voor televisie, internet of telefoon zit òf in een hoek van de woonkamer òf in de meterkast en is geen onderdeel van het gehuurde. U dient de aansluiting zelf te regelen met de aanbieder van uw contract.

Ik heb geen stroom, wat moet ik doen?

Algemeen

Controleer eerst of de buren ook geen stroom meer hebben. Als er geen stroom is in de gehele straat, neem dan contact op met uw energie leverancier.

Vervolgens controleert u of de stoppen of groepen zijn ingeschakeld, ook de aardlekautomaat. 

Heeft u een stoppenkast met porceleinen stoppen? U herkent een doorgeslagen stop aan het venstertje in de schroefdop van een stop. Als dit venster afwijkt van de andere stoppen in de meterkast, zal deze doorgeslagen zijn.

Als alleen u een stroomstoring heeft, dan moet u altijd eerst een stekkerproef doen om uit te sluiten of de stroomstoring niet aan uw eigen apparatuur ligt.

Stekkerproef:

  • U haalt alle stekkers uit de stopcontacten en zet alle lampen uit.
  • Vervolgens schakelt u alle groepen en de aardlekschakelaar in de meterkast in.
  • Daarna stopt u alle stekkers weer één voor één terug in de stopcontacten.
  • Valt de stroom opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact stopt of een apparaat aanzet? Dan veroorzaakt dit apparaat waarschijnlijk de storing. U moet dit apparaat dan repareren of vervangen.
  • Geeft geen enkel apparaat een probleem? En is er ook geen sprake van overbelasting (dat gebeurt wanneer u teveel apparaten tegelijk op één stroomgroep heeft aanstaan)? En valt de stroom toch uit? Dan is er waarschijnlijk iets met de elektra-installatie aan de hand. U kunt bij ons op de website een reparatieverzoek indienen. 

Let op: mocht de elektriciën toch constateren dat de storing door uw eigen apparatuur of door uzelf is veroorzaakt, dan brengen wij alsnog de reparatiekosten bij u in rekening. Dit is een vast tarief van € 75,00.

Mag ik een extra stopcontact in mijn woning plaatsen?

Algemeen

Ja dit mag. De voorwaarde is dat u het door een erkend installatiebedrijf laat uitvoeren.

Mijn voordeurbel is stuk. Kunnen jullie deze repareren?

Algemeen

Nee, Kennemer Wonen onderhoudt en repareert uw individuele bel-installatie en beldrukker niet, dat is iets wat u zelf moet doen.

Als de voordeurbel gekoppeld is aan het bellentableau beneden dan kunt u contact opnemen met Kennemer Wonen.

Hoe kan ik testen of mijn rookmelder het nog goed doet?

Algemeen

U kunt op de testknop drukken van de rookmelder. Het alarm moet afgaan. Dit betekent dat de rookmelder het goed doet. 

Waarom moet ik mijn rookmelder schoonmaken?

Algemeen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof. Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarm geeft doordat de rookmelder reageert op bijvoorbeeld stof in combinatie met een grote luchtcirculatie. Neem de rookmelder één keer per maand af met een doek of zuig de melder schoon met de stofzuiger. Gebruik hiervoor het zachte borstelgedeelte van uw stofzuiger.

Gaat u verbouwen en komt er veel stof vrij? Dan raden wij u aan om de rookmelder af te schermen. Zo voorkomt u dat er stof in komt en onnodig af gaat.

Mag ik mijn woning op glasvezel internet laten aansluiten?

Algemeen

Ja, dat mag. Let er wel op dat, wanneer er een aanpassing in de meterkast moet worden gemaakt, u een zelf klussen aanvraag indient. Het aanleggen van glasvezel gaat buiten Kennemer Wonen om. 

Bent u benaderd door E-Fiber? Dan hoeft u geen zelf klussen aanvraag in te dienen.

Kennemer Wonen heeft aan E-Fiber toestemming gegeven om een deel van haar woningen te voorzien van een glasvezelaansluiting. U heeft mogelijk al informatie van E-Fiber gekregen.

In gemeente Bergen gaat het om E-Fiber. In de gemeenten Castricum en Uitgeest gaat het ook om E-Fiber. Eerder was sprake dat in Castricum en Uitgeest ook door DELTA Fiber Netwerk glasvezel zou worden uitgerold, maar die heeft zich terug getrokken.

Ik wil een uitbreiding op mijn groepenkast. Kan Kennemer Wonen dit voor mij verzorgen?

Algemeen

Nee, Kennemer Wonen verzorgt geen uitbreiding op de groepenkast. Ook leggen wij geen (extra) geaarde stopcontacten aan in de woning. Alle installaties in de woning voldoen aan de regels die bij het bouwjaar van uw woning horen. Kennemer Wonen pleegt onderhoud aan deze installaties en wanneer deze echt niet meer te repareren zijn, vervangen wij deze. Als u een uitbreiding op uw groepenkast wilt, dan kunt u dit op eigen kosten laten verzorgen door een erkend elektricien. Vergeet niet toestemming te vragen via een ZAV.

Bent u van mening dat de installaties in uw woning niet voldoen aan de gestelde eisen? Dan ontvangen wij graag uw schriftelijke bezwaar waarin u onderbouwt waarom u van mening bent dat de installaties niet voldoen. Sluit ter beoordeling ook foto's in.

Ik wil graag elektrisch koken, is dit mogelijk?

Antwoord gericht op

Algemeen

Kennemer Wonen vindt duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijk. In 2023 zijn wij daarom gestart met ons programma ‘Elekrisch koken op verzoek’.

 Vanaf 1 juli 2023 kunt u via deze website een verzoek indienen om elektrisch koken in uw woning mogelijk te maken.

Als wij uw aanvraag goedkeuren dan zorgen wij voor het afdoppen van de bestaande kookgas aansluiting in de keuken. Ook zorgen wij voor een elektrische kookaansluiting. 

De kosten voor de aanpassing zijn voor Kennemer Wonen. U moet zelf een 2 fase elektrische kookplaat/ fornuis en pannen kopen. De kosten hiervan zijn voor uzelf. Het aansluiten van de 2 fase kookplaat/ fornuis moet door een erkend installateur worden gedaan. Ook deze kosten zijn voor u zelf.

Kennemer Wonen legt een kookgroep in de meterkast aan die past bij de bestaande elektriciteitsaansluiting in uw woning. In de meeste gevallen betreft dat een 2 fase elektriciteitsaansluiting. De meeste kookplaten zijn geschikt voor een dergelijke kookgroep. Als u een brede kookplaat met hoog vermogen wenst of een combinatie met een fornuis, dan zal uw elektriciteitsaansluiting door de netbeheerder verzwaard moeten worden naar een 3-fase aansluiting. De kosten voor deze aanpassing moet u zelf betalen en regelen.

Bewoner_Pimpernel

Kennemer Wonen vindt duurzaamheid en betaalbaarheid belangrijk. In 2023 gaan wij daarom starten met ons programma ‘Elekrisch koken op verzoek’.

 Vanaf 1 juli 2023 kunt u via deze website een verzoek indienen om elektrisch koken in uw woning mogelijk te maken. 

Als wij uw aanvraag goedkeuren dan zorgen wij voor het afdoppen van de bestaande kookgas aansluiting in de keuken. Ook zorgen wij voor een elektrische kookaansluiting. 

De kosten voor de aanpassing zijn voor Kennemer Wonen. U moet zelf een 2 fase elektrische kookplaat/ fornuis en pannen kopen. De kosten hiervan zijn voor uzelf. Het aansluiten van de 2 fase kookplaat/ fornuis moet door een erkend installateur worden gedaan. Ook deze kosten zijn voor u zelf.

Kennemer Wonen legt een kookgroep in de meterkast aan die past bij de bestaande elektriciteitsaansluiting in uw woning. In de meeste gevallen betreft dat een 2 fase elektriciteitsaansluiting. De meeste kookplaten zijn geschikt voor een dergelijke kookgroep. Als u een brede kookplaat met hoog vermogen wenst of een combinatie met een fornuis, dan zal uw elektriciteitsaansluiting door de netbeheerder verzwaard moeten worden naar een 3-fase aansluiting. De kosten voor deze aanpassing moet u zelf betalen en regelen.

Omdat u woont in een complex met een collectieve kookgas aansluiting blijft u ook betalen voor kookgas.